Du är här: Teoriundervisning

Teoriundervisningen är ej obligatorisk, den ger dock en mycket god grund som bidrar till att eleven får en ökad förståelse och kunskap

Tjej med körkort ...

5 kurstillfällen uppdelat på totalt 8 timmars lärarledd undervisning.

Exempel på innehåll:

  • Stadstrafik
  • Landsväg
  • Mörker
  • Trafikolycka
  • Människan

Undervisningen genomförs av Elllior och Ove i moderna och ändamålsenliga lokaler på Skolgatan 7 i centrala Skara.

I våra egna lokaler, på Skolgatan, har eleverna tillgång till våra utbildningsdatorer som är uppkopplade mot aSTRa, i vilket de kan göra körkortstest.

Vi använder STRs utbildningsmaterial.

Välkommen!